Vedtægter

BallumVandværks vedtægter i PDF
 

Ballum Vandværk     
Byvej 54a Ballum
6261 Bredebro
Email: ballumvand@bbsyd.dk

 

Ballum Vandværk
Vedtægter