Ballum Vandværk

Det nuværende Vandværk i Ballum er beliggende Byvej 54a og er bygget i 2016-17 og taget i brug den 6 juni 2017.

Det gamle Vandværk bygget 1969 blev bygget på grund af en sammenlægning af Bådsbøl Vandværk som lå på Slippevej og Husum Vandværk som lå ved Harknagvej 4. Omkring 1980 blev også Skast Vandværk tilsluttet Ballum Vandværk. Det gamle vandværk på Byvej 54a er fjernet efter det nye er taget i brug på samme adresse.

I sommeren 2006 blev der lagt en ny vandledning til Randerup, hvor de så også blev en del af Ballum Vandværk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ballum Vandværk     
Byvej 54a Ballum
6261 Bredebro
Email: ballumvand@bbsyd.dk

 

Ballum Vandværk
Forside

Mandag den 30 september lukkes der for vandet fra Ballum Vandværk mellem klokken 13.00 og 14.00 på grund montering af nye ventiler på udpumpningsanlægget. Der vil kunne forekomme brunt vand i hanerne derefter, men det er ikke sundhedsskadeligt. Vi anbefaler dog at man ikke har hvid vask i vaskemaskinen den eftermiddag, da tøjet så vil blive misfarvet.

 

Vandmålerne aflæses pr. den 30 november og faktura kommer via NETS til andelshaverne/forbruger sidst i december med forfald først i januar. Målerne aflæses elektronisk lige først i december. a`conto regning fremsendes til betaling først i juli måned.

 

 

 

 

 

 

 

 

Z