Regnskab for Ballum Vandværk 


Ballum Vandværk har en solid økonomi. Overskuddet fra de senere år er blevet hensat i div. banker og det er meningen at opsparingen skal bruges til udbetaling på et komplet ny og tidssvarende vandværk. Denne investering sikrer, at vi kan
fastholde den gode vandkvalitet i de næste mange år. Investeringen skulle kunne forrente sig med den nuværende indtægt, uden prisforhøjelser.

 

Vi er nu så heldige at det nye vandværk er sat i drift den 7 juni 2017 og det kører som det skal, uden at det har været nødvendigt at hæve prisen på vandet.

 

 

 Tallene nedenfor viser resultatopgørelsen og balancen for vandværket.

 

Se regnskabet for 

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015