Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger.

Årsberetning 


2018
2017
2016
 

Ballum Vandværk     
Byvej 54a Ballum
6261 Bredebro
Email: ballumvand@bbsyd.dk

 

Ballum Vandværk
Referater