Denne side vil løbende blive opdateret med referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder mv.

Årsberetning 


2017
2016
 

Ballum Vandværk     
Byvej 54a Ballum
6261 Bredebro
Email: ballumvand@bbsyd.dk

 

Ballum Vandværk
Referater