Ballum Vandværk forsyner ca. 450 forbrugere med rent drikkevand 

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via SMS, og kan omgående gribe ind. Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. Vandværket udpumper ca. 152.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Hårdhed 
Drikkevandet i Ballum har en hårdhed på 16 dH. som også kan ses, hvis man går ind under fanen "vandkvalitet" og derefter trykker på "seneste analyser" nederst på siden.