Kontakt

Ballum Vandværks kontor er på adressen:

Ballum Vandværk

Byvej 26 Ballum
6261 Bredebro
Email: ballumvand@bbsyd.dk

Tlf. 21 47 79 71


Du kan også kontakte vandværkets bestyrelses medlemmer direkte pr. telefon eller email:

Vdr. Uheld, drift, tilsyn og installationer: Kontakt Formanden eller kasserer
Vdr. Vandregning, måleraflæsning og flytning: Kontakt kassereren